logo

ОП „Младежки център Пловдив“ открива второ пространство за учене чрез преживяване на открито