logo

Откриване на академичната година в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”

Откриване на академичната година в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”