logo

Палестински град ще черпи опит от Младежки център Пловдив