logo

Проведе се официалната церемония по откриването на ЦДГ "Перуника"