logo

Официално беше открита реконструираната и модернизирана пречиствателна станция за отпадни води на град Пловдив