logo

Ново кухненско оборудване в Дома за възрастни хора с физически увреждания