logo

Награда за Община Пловдив от Националния алианс за социална отговорност

Награда за Община Пловдив от Националния алианс за социална отговорност във връзка с провежадана активна соцаилно отговорна политика и принос за социалното и европейско развитие на България.