logo

Откриване на общностен център за деца и нова сграда на ОДЗ „Щастливо детство”

Откриване на общностен център за деца и нова сграда на ОДЗ „Щастливо детство”