logo

Заместник-кметът по "Спорт и младежки дейности" Георги Титюков помогна на възрастна и самотна жена