logo

"Кауза България" предлага Националната детска болница да бъде изградена в Пловдив