logo

КСУ “Свети Георги “ впечатли зам.-министър с развитие в социалните си дейности