logo

Предложения на „Кауза България”, съвместно със „Съюз за Пловдив” и ВМРО-БНД в бюджета на Община Пловдив за 2022 година.