logo

В Комплекса за социално-здравни услуги "Св. Петка" имат двоен празник