logo

Социологически, рекламни, ПР агенции и медии

Към настоящия момент партията няма сключени договори със социологически, рекламни, ПР агенции и медии.