logo

Пловдив е домакин на кръгла маса по проблемите на украинските бежанци

30-05-2023

В дискусията в галерия „Димитър Георгиев“ участваха представители на Върховния комисариат за бежанците към ООН за България, Министерство на образованието и науката, Агенция по заетостта – Бюро по труда Пловдив, Регионална здравна инспекция, Пловдив, Областна администрация Пловдив, неправителствени организации, журналисти и общественици.
От името на Община Пловдив участваха Георги Титюков -заместник кмет по спорт, младежки дейности и социална политика и председател на партия "Кауза България" и Веселина Ботева - директор на Дирекция "Социална политика".
Целта на дискусиите е обмен на добри практики и опит, свързани с данни от средата на бежанците, включително на създадените от тях организации, на институциите, които работят с тях, хората и фирмите, които им помагат да изградят живота си тук (работодатели, наемодатели, доброволци)
Участниците обсъдиха възможностите за законови решения на проблемите, които затрудняват културната адаптация и социалната интеграция на украинските бежанци в българското общество.
Организатори на форума са фондация „Стойна Кръстанова“, в изпълнение на проект “Заедно и равни: правата на търсещите убежище и закрила”.
Финансирането на проекта идва от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия, по линия на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, в партньорство със Сдружение „Непорасналите“ и Фондация Ukraine Support & Renovation.

Обратно

Галерия