logo

Официално беше открита реконструираната и модернизирана пречиствателна станция за отпадни води на град Пловдив

14-06-2023

На церемонията в землището на село Ягодово присъстваха кметът Здравко Димитров, заместник-кметът "Строителство и инвестиции“ Пламен Райчев и общинските съветници Константин Георгиев от “Кауза България”, Евелин Парасков от “Съюз за Пловдив” и Владимир Кисьов от ВМРО(БНД).
 Реконструкцията на съоръжението е част от реализацията на проект „Интегриран проект заводите на град Пловдив – Етап 1“, който се финансира по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.” и е на стойност 70 449 249,32 лева с ДДС.
 Проектът включва рехабилитиране на съществуваща инфраструктура и изграждането на нови съоръжения за отстраняване на азотните съединения чрез биологична нитрификация и денитрификация, отстраняването на фосфорните съединения и нови съоръжения за стабилизиране и обезводняване на утайката.
За пълно биологично пречистване на водата са реконструирани съществуващи биобасейни и са изградени нови съоръжения за биологично отстраняване на фосфора, както и реагентно стопанство за химическо отстраняване на фосфора. Утайковото стопанство е изцяло модернизирано.

Обратно

Галерия