logo

Община Пловдив с договор за топъл обяд за следващите 4 години

05-12-2022

Заместник-кметът по „Спорт, младежки дейности и социална политика“ Георги Титюков и директорът на Дирекция „Социална политика“ Веселина Ботева подписаха от страна на Община Пловдив договор по Операция BG05SFPR003-1.001 „Топъл обяд“, финансирана от Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 от Европейски социален фонд плюс. В тази връзка Община Пловдив приема документи за включване в услугата на желаещи, които принадлежат към следните целеви групи:
лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи;
лица, обект на социално подпомагане, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от допълнителна подкрепа;
лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;
лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;
скитащи и бездомни лица;
лица от уязвими групи – граждани на трети страни, бежанци.
Проектът „Топъл обяд в Община Пловдив“ стартира на 1 октомври 2022 г. и се предвижда да бъде с продължителност 4 години. Стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 4 815 360 лв.
Документи за включване в проекта се приемат по време на целия му срок на изпълнение в Районните кметства на следните адреси:
Район „Тракия“ – бул. „Освобождение“ 63, тел. 032/68 23 23
Район „Южен“ – ул. „Македония“ 73А, тел. 032/276 160
Район „Западен“ – ул. „Вечерница“ 1А, тел. 032/60 48 26
Район „Източен“ – бул. „Шести септември“ 274, тел. 032/60 10 73
Район „Северен“ – бул. „Цар Борис III Обединител“ 22А, тел. 032 / 954118
Район „Централен“ – ул. „Петко Д. Петков“ № 6а, тел. 032/ 623 714

Топъл обяд, както и до момента, се предоставя в същите 11 пункта в шестте административни района на град Пловдив, в които се предоставяше по проектните дейности за безвъзмездна финансова помощ в условията на пандемията от COVID-19. Тази постигната непрекъсваемост на подкрепата показва социалната отговорност на Община Пловдив към представителите на най-уязвимите групи на територията на общината

Обратно

Галерия