logo

"Кауза България" предлага Националната детска болница да бъде изградена в Пловдив

21-11-2022

Извънредно предложение за изготвяне и внасяне на мотивирано предложение от кмета на Община Пловдив до Министерство на здравеопазването, за изграждане на Национална многопрофилна детска болница, на територията на Община Пловдив, внасят от ППГОС „КАУЗА БЪЛГАРИЯ“ . Решението, което ще бъде предложено за гласуване в четвъртък, е да се възложи на кмета Здравко Димитров да проведе широка обществена дискусия, която да включва представители на Министерство на здравеопазването, професионалните педиатрични организации, учредения инициативен комитет за изграждане на детска болница, водещи представители на педиатричните отделения от лечебните заведения на територията на Република България, представители на Община Пловдив и Общински съвет- Пловдив, Медицински университет – Пловдив, както и всички заинтересовани страни и да изготви и внесе мотивирано предложение до Министерство на здравеопазването за изграждане на Национална многопрофилна детска болница на територията на Община Пловдив.
От „Кауза България“ припомнят, че темата с изграждането на Национална педиатрична болница започва още през 1978г., когато се осъществява първата копка и продължава до 1989г., когато строителството е преустановено. Едва през 2004г. в здравното министерство се подписват договорите за изграждане на педиатрична университетска болница в София, но и тогава не се стига до нейното изграждане. През 2012г. Българската педиатрична асоциация решава да я възроди, започвайки кореспонденции с институциите, които отново не дават желания резултат. През 2019г. Министерството на здравеопазването обявява обществена поръчка като една част от средствата се осигуряват от Норвежкия финансов механизъм, а друга от бюджета на Министерството на здравеопазването. Поръчката е обжалвана от Камарата на архитектите, но Върховния административен съд отхвърля жалбата. Поради тази причина се създава гражданска инициатива „За истинска детска болница“ и се разпространява петиция за прекратяване на обществената поръчка. Създава се Здравна инвестиционна компания за детска болница. През септември 2020 г. се провежда обществено обсъждане на проекта за нова болница на "Детско здраве". Междувременно възниква нова идея за място на националната Педиатрия. Предложено е да се събори недовършената клиника по вътрешни болести в медицинския комплекс в столицата и на нейно място да се построи детската болница. И до днес темата остава отворена.
Взимайки предвид стратегическото местоположение на Община Пловдив в Южен централен район и добрите пътни връзки на града с всички краища на България и заради огромното забавяне и невъзможността на Столична община и Министерството на здравеопазването да рестартират проекта, от партията предлагат да бъде обсъдена възможността, Национална многопрофилна детска болница да се изгради на територията на Община Пловдив, като се иницира широка обществена дискусия, която да включва представители на Министерство на здравеопазването, професионалните педиатрични организации, учредения инициативен комитет за изграждане на детска болница, водещи представители на педиатричните отделения от лечебните заведения на територията на Република България, представители на Община Пловдив и Общински съвет- Пловдив, Медицински университет – Пловдив, както и всички заинтересовани страни.
Предложението ще бъде разгледано на предстоящата сесия на Общинския съвет в четвъртък.

Обратно

Галерия