logo

Отбелязваме Международния ден на толерантността

16-11-2022

Днес, на 16 ноември, отбелязваме Международния ден на толерантността. През 1996г. на същата дата на Общото събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността.
Какво означава да бъдем толерантни?
Означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. За да има толерантност, трябва да има знания, откритост, общуване и свобода на мисълта, съвестта и убежденията. Това не е само морален дълг, но и политическа и правна потребност. Толерантността е добродетел, която прави възможно достигането на мира и способства за замяната на културата на войната с културата на мира.
Нека бъдем толерантни и да проявяваме търпение, доброжелателност и разбиране. Нека не забравяме, че ако потърсим доброто във всекиго, ще го намерим и в себе си. 

Обратно

Галерия