logo

Публичен отчет на председателя на ПП "КАУЗА БЪЛГАРИЯ" и зам.-кмет "Спорт, младежки дейности и социална политика" Георги Титюков и на общинските съветници от "КАУЗА БЪЛГАРИЯ"

13-11-2022

„Социалната политика, за разлика от другите ресори, не е толкова видима, но тя е много важна за уязвимите групи, към които е насочена. Даже за някои е животоспасяваща.“, започна своя публичен отчет Георги Титюков и допълни: „През 2011г, когато поех този ресор, заварихме само 27 социални услуги, като 4 от тях закрихме, съгласно Стратегията за деинституционализации на домовете в Република България. В момента социалните услуги – държавно делегирани дейности и финансирани по различни програми на ЕС - са над 65. Към днешна дата, Община Пловдив предлага абсолютно всички услуги, които са разписани в българското законодателство.“

Обратно

Галерия