logo

С първа копка днес в Пловдив започна изграждането на новия диагностично-лечебен корпус на Клиниката по педиатрия към УМБАЛ “Свети Георги" ЕАД

22-02-2023

Пребазирането на Клиниката по педиатрия и осигуряването на подходящи условия е от изключително значение за децата от цяла Южна България, тъй като тя е единствена в региона по капацитет на специалистите и медицинските дейности. Всяка година в клиниката се хоспитализират над 5500 малки пациенти с остри състояния при заболявания навътрешните органи, в т.ч. с кардиологични, неврологични, онкохематологични и други. През Спешното детско отделение годишно преминават приблизително 28 000 деца.
Строителството започва три месеца след дебат за детското здравеопазване, иницииран от групата общински съветници от ПП „Кауза България“, които внесоха през ноември 2022 година за разглеждане в Общинския съвет мотивирано предложение Националната детска болница да бъде в Пловдив, а не в София.
Медицинската общност в града реагира остро и се обяви против тази идея. В своя позиция УМБАЛ "Свети Георги“ ЕАД заяви, че има готов проект и е в процес на избор на изпълнител по обществената поръчка за нов диагностично-лечебен корпус по педиатрични и онкологични болести. „Инициативата за изграждането на още един мащабен болничен комплекс в Пловдив с насоченост към педиатричните заболявания за сметка на столицата на страната поражда определени въпроси за необходимостта и целесъобразността на това решение в контекста на системата на здравеопазването за цялата страна“, обясниха позицията си от УМБАЛ "Свети Георги“ и уточняват, че подкрепят усилията на София да има Национална детска болница, която да обслужва децата от цялата страна.
Против идеята се обяви и Медицинският университет в Пловдив. Позиция изразиха и от Българската педиатрична асоциация: „Категорично подкрепяме необходимостта от единна детска болница в София за децата на София и страната, разполагаща с всички педиатрични терапевтични и хирургични специалности. Това е наша обща цел в рамките на Българската педиатрична асоциация. Най-доброто за нашите деца и онкоболни за строителство на нов корпус за клиниките по педиатрия, онкология и клинична хематология на УМБАЛ "Свети Георги".
От „Кауза България“ държим да бъдем коректни към фактите и също коректно да се тълкуват.
Нашето предложение беше следното:
1. Възлага на кмета на Община Пловдив да изготви и внесе мотивирано предложение до Министерство на здравеопазването за изграждане на Национална многопрофилна детска болница на територията на Община Пловдив;
2. Възлага на кмета на Община Пловдив да проведе широка обществена дискусия, която да включва представители на Министерство на здравеопазването, професионалните педиатрични организации, учредения инициативен комитет за изграждане на детска болница, водещи представители на педиатричните отделения от лечебните заведения на територията на Република България, представители на Община Пловдив и Общински съвет Пловдив, Медицински университет – Пловдив, както и всички заинтересовани страни.
От „Кауза България“ припомнихме, че темата с изграждането на Национална педиатрична болница започва още през 1978г., когато се осъществява първата копка и продължава до 1989г., когато строителството е преустановено. Едва през 2004г. в здравното министерство се подписват договорите за изграждане на педиатрична университетска болница в София, но и тогава не се стига до нейното изграждане. Не е изградена и до днес.
Предложението ни беше провокирано и от думи на здравния министър д-р Асен Меджидиев: Национална болница в Пловдив? Защо не. По-късно министерството отрече – неправилна интерпретация на думите.
След изразените позиции на медицинската общност „Кауза България“ изтегли предложението си и то не беше разгледано в Общинския съвет. Но последвалата дискусия по темата показа крещящата нужда от разговор за детското здравеопазване.
Факт е, че три месеца след дебата за мястото на Националната детска болница започна изграждането на новия диагностично-лечебен корпус на Клиниката по педиатрия към УМБАЛ „Свети Георги“. През годините ръководството на лечебното заведение положи значителни усилия за осигуряването на финансирането за реализиране на проекта.
От „Кауза България“ винаги сме подкрепяли идеята детското здравеопазване да намери своето достойно място в града, това е една от каузите ни. Затова провокирахме тази дискусия и приветстваме реализирането на проекта.

Обратно