logo

"Младежки център Пловдив" даде отчет за работата си

02-09-2021

Какво е изпълнено за една година по проект "Младежки център Пловдив - мощен фактор за местно развитие" представихме с екипа на центъра днес в новооткритата образователна градина. На пресконференцията пред журналисти и заинтересовани лица бяха презентирани дейностите, които младежките работници и медиатори на центъра са реализирали в Пловдив и малките населени места от региона. 1553 са участниците, от които 893 младежи и 660 деца, родители, педагогически състав и възрастни, които са били въвлечени в образователните и информационни активности само през първата година на тригодишния проект по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. Целта му е разработване на дългосрочна програма за подобряване благосъстоянието на целевите групи в региона, изграждане на млади лидери с активна гражданска позиция, развиване уменията на новото време, усвояване на нови методи на неформално образование, обмяна на опит и др. За следващите две години са планирани редица иновативни кампании, младежки обмени, дългосрочни програми, като по този начин центърът допълва и надгражда ролята си на инкубатор за креативност и идеи за устойчиво подобряване на средата.

Обратно