Връзка с нас
К. Георгиев
Е. Сарафян

ДА СИ ВЪРНЕМ ДЪРЖАВАТА

19/04/2013

Гласувайте за № 32

 

u Ще намалим с 50% броя на народните представители – от 240 на 120;

u Ще работим за свикване на Велико народно събрание и приемане на нова Конституция чрез допитване до българските граждани;

u Ще въведем пряк избор на всички кметове, вкл. на градските райони и малките населени места, ръководители на съдилища и прокуратури, на полицейски дирекции, съдебни заседатели и др.;

u Всеки установен случай на корупция директно ще води до уволнение;

u Имущество и парични средства, които се водят на името на корумпиран служител или ръководител и на негови роднини, ще бъде конфискувано;

u Ще наложим 4-годишен мораториум върху заплатите на висшата държавна администрация и народните представители;

u Ще въведем данък „богатство“ за имущество и доходи над определен праг (вкл. предмети на лукса, произведения на изкуството, имоти и пр.);

u Ще насочим приоритетно възможно най-голям дял от земеделските субсидии към малките земеделски производители и стопанства;

u Ще предложим схема за защита изкупните цени на земеделската продукция;

 

u Ще премахнем таксите за предсрочно погасяване на кредити;

u Ще работим за отмяна правото на банките, да получат съдебна заповед за изпълнение на вземания;

u Ще въведем пълен граждански контрол върху ценообразуването в енергетиката, както и контрол на монополните и картелните споразумения;

u Ще приемем изцяло нов антимонополен закон, който ограничава произвола на монополите и защитава правата на потребителите;

u Ще въведем задължително ежемесечно отчитане на изразходваната топлинна енергия от потребителите;

u Ще ограничим възнагражденията на ръководния състав в предприятията-монополисти Спестените средства ще пренасочим към Държавна система на курсове за преквалификация;

u Ще въведем граждански контрол върху системите за случайно разпределение на делата в съдилищата и прокуратурата;

u Ще работим за бързо съдебно производство и въвеждане на имуществена и наказателна отговорност за корумпираните политици;

u Ще възложим на полицията да започне масово „почистване“ около училищата от наркопласьори и да присъства постоянно там и в други невралгични точки;

u Ще създадем „гражданска полиция“ за охрана на обществения ред в малките населени места и в кварталите на големите градове;

u Ще забраним изрично безпричинното спиране на шофьорите от органите на КАТ;

u Ако бъдем избрани за народни представители и чрез подписка, равна на гласовете на половината от избирателите в съответния избирателен район, гражданите поискат нашето отзоваване, доброволно ще подадем молба за напускането на парламента;

u Ще отменим правото партиите да получават имоти на безценица и ще ги задължим да търсят имоти на свободния пазар като всички други юридически лица и граждани! Наемите ще насочим към пенсионните фондове;

u Ще направим кардинални промени в политиката на държавата, при определяне на цените на лекарствата, с особено внимание към социално слабите, хората с увреждания, децата до 18 години и възрастните хора;

u Ще превърнем борбата с бедността в държавна политика и най-после бедните хора да усетят резултат от това;

u Ще изградим държавна политика за семейно кредитиране;

u Неосигурените майки или бащи да получават социална помощ в твърд размер от държавния бюджет;

u Осигуряване на безплатни лекарства на децата до 3-годишна възраст;

u Ще гарантираме, че през цялата учебна година, във всяко българско училище ще има лекар и медицинска сестра – през целия учебен ден и през цялата учебна година;

u Повече дисциплина – забрана за ползване мобилни телефони в часовете, задължителни униформи за всяко училище, финансирани от държавния бюджет и въвеждане на вечерен час до 22 ч. за учениците до 18-годишна възраст;

u Повече ценности и патриотизъм – задължително религиозно обучение и час по родолюбие;

u Ще възстановим и модернизираме спортните площадки на училищата.

 

 

ДА СИ ВЪРНЕМ ДЪРЖАВАТА

 

Гласувайте за № 32 от бюлетината!

 

 

 

Намерете ни в интернет на адрес:

www.kauzabulgaria.com

Организатор на първите граждански избори -Гражданско движение “ДНЕС”

www.dnes-bg.org, тел. 02 843 53 56

Купуването и продаването на гласове е престъпление !

 

 Назад